Najbrojnije udruženje Autogas servisa u regionu sa 14 regionalnih kancelarija.

U PASS trenutno okuplja preko 160 Autogas servisa u Srbiji, pa samim tim zauzima lidersku poziciju u regionu.


Misija:
-Promocija korišćenja Ekološki Prihvatljivih goriva (TNG/KPG)

-Saradnja sa nadležnim institucijama
-Pomoć u radu, tehnička podrška, obuka i usavršavanje članova udruženja
-Pravna zaštita, pomoć i podrška
-Razne pogodnosti…


Logo AVEGAS

rpm_logo_new

social_facebook_box_blue